AKTIVITETER

STÄNGSEL LISSTORP 2020 PD

CORONA AVSTÅND På fagningen på Lisstorp

 

 

 

Kretsårsmöte
Tid och plats avgörs av pandemiläget. Se vår hemsida.

 

 

 

 

Söndag 20 juni        Samling Röda Ladan  kl 1000

Utflykt på DE Vilda Blommornas Dag

Utflykten går till Lisstorpsängen , så de som hittat dit kan cykla eller åka bil själva.

upplysningar Bo Karlsson 070 4478153

Alla är välkommna till Naturskyddsföreningens  blomstervandring.

Ta med eget Fika !

 

Lördag 14 augusti  Samling Röda Ladan  09.30

SLOTTER på Lisstorpsängen.

Förtäring.