STYRELSEN

Styrelse till och med årsmötet 2020   februari

 

ORDFÖRANDE:    BO                 KARLSSON.      Tel:  0150-39197

Mob:  070-447 81 53

Mail till:   Bo karlsson, Ordförande

V.ORDF.            :     JAN               ELMHAG                       070-880 45 82

KASSÖR            :     LASSE           SKOOG                          070-576 73 95

LEDAMOT        :     ANDERS        GRANKVIST                   072-747 23 23

LEDAMOT        :      BERNT          ARKLÖF                          070-2259187

LEDAMOT        :     ANDERS         FRIDH                            072 341 23 73

 

Hur vi behandlar personuppgifter Naturskyddsföreningen 2019 GDPR