STYRELSEN

Styrelse till och med årsmötet 2024

ORDFÖRANDE:    BO KARLSSON.      Tel:  0150-39197

Mob:  070-447 81 53, bkabosse@gmail.com

V.ORDF.                :    JAN  ELMHAG                               070-880 45 82

KASSÖR                :   JEAN  FRIDH                                  072_239 96 99

SEKRETERARE   :   ANDERS  GRANQUIST                  072-747 23 23

LEDAMOT             :   BERNT  ARKLÖF                           070-2259187

LEDAMOT             :   ANDERS  FRIDH                            072 341 23 73

LEDAMOT             :   MÅRTEN MEDBO                          070 291 11 74

LEDAMOT             :   LISELOTTE  ELE’N                        073 038 31 49

LEDAMOT             :   HANNA  STAHLE                           076 – 114 46 66

VALBEREDNING    LOTTA WISTRAND och INGEMAR OLSSON

epost :  arbetsgrupper.katrineholm@naturskyddsforeningen.se

Hur vi behandlar personuppgifter Naturskyddsföreningen 2019 GDPR