STYRELSEN

Styrelse till och med årsmötet 2023

 

ORDFÖRANDE:    BO                 KARLSSON.      Tel:  0150-39197

Mob:  070-447 81 53

Mail till:   Bo karlsson, Ordförande

V.ORDF.                :     JAN               ELMHAG                         070-880 45 82

KASSÖR                :     LASSE           SKOOG                            070-576 73 95

SEKRETERARE       :     ANDERS        GRANQUIST                   072-747 23 23

LEDAMOT             :      BERNT          ARKLÖF                          070-2259187

LEDAMOT             :     ANDERS         FRIDH                            072 341 23 73

LEDAMOT             :     MÅRTEN        MEDBO                          070 291 11 74

LEDAMOT             :     LISELOTTE       ELE’N                             073 038 31 49

LEDAMOT             :     HANNA           STAHLE                          076 – 114 46 66

VALBEREDNING      LOTTA WISTRAND och INGEMAR OLSSON

epost :  arbetsgrupper.katrineholm@naturskyddsforeningen.se

Hur vi behandlar personuppgifter Naturskyddsföreningen 2019 GDPR

 

https://katrineholm.naturskyddsforeningen.se/wp-admin/media-upload.php?post_id=10&type=image&TB_iframe=1