STYRELSEN

Styrelse till och med årsmötet 2025

ORDFÖRANDE:   Liselotte Ele’n                                    073 038 3149

 

V.ORDF.                :    JAN  ELMHAG                               070-880 45 82

KASSÖR                :   JEAN  FRIDH                                  072_239 96 99

SEKRETERARE   :   ANDERS  GRANQUIST                  072-747 23 23

LEDAMOT             :   BERNT  ARKLÖF                           070-225 91 87

LEDAMOT             :   ANDERS  FRIDH                            072 341 23 73

LEDAMOT             :   MÅRTEN MEDBO                          070 291 11 74

LEDAMOT             :   LISELOTTE  ELE’N                        073 038 31 49

LEDAMOT             :   HANNA  STAHLE                           076 – 114 46 66

LEDAMOT             :   BO KARLSSON                                070 -447 81 53

VALBEREDNING    LOTTA WISTRAND

epost : katrineholm@naturskyddsforeningen.se

Hur vi behandlar personuppgifter Naturskyddsföreningen 2019 GDPR