STYRELSEN

Styrelse till och med årsmötet 2017    februari

 

ORDFÖRANDE:    BO                 KARLSSON.      Tel:  0150-39197

Mob:  070-447 81 53

Mail till:   Bo karlsson, Ordförande

 

KASSÖR            :     ANITA           HURTIG                            0150-39017

SEKR                  :     ULRIKA        LERNEFALK                    0150-51134

V.ORDF.            :      JAN                ELMHAG                          070-880 45 82

LEDAMOT        :      BERNT          ARKLÖF                            070-2259187