KLIMAT

KLIMATGRUPPEN PUBLICERAR HÄR VÅRA KLIMATINSATSER !

Här kan ni se facebook gruppens facebookinlägg.

https://www.instagram.com/klimatgruppen_katrineholm/

Blåmarkera länken högerklicka och gå till :  https://www.instagram.com/klimatgruppen_katrineholm/

Från klimatgruppen:

Hej igen, klimatvän!

God fortsättning på 2023! Hoppas du haft det bra under helgerna! Och funderat mer på det vi skrev i mejlet före jul. Ja det om att vi behöver bli fler och att vi bad dig fundera på om du vill bidra med det. Det är just styrkan i att vara många, ett folk i rörelse – en  folkrörelse, som gör att vi kan påverka makthavarna. Det finns plats för alla som vill göra en insats (som passar dig bra)!

 

Vi har månadsmöte tisdag 10/1, kl. 18.00 – ca 20.00, på Studiefrämjandet, Köpmangatan 3.

Förslag på dagordning:

-klimatnytt, bl a XR/UK som omprövar sitt aktionsagerande

-rapporter, bl a Green Team

-kontakt med Amazon?

-samarbete med gruppen Återställ våtmarkerna?

-inköp av högtalare

-planering, bl a möten, torgmöten, cykelparad, kampanj, kommunkontakter mm

-insändare/debatt

-övriga frågor

-avslut

 

Varmt välkommen!

 

Göran Svenningson          Lotta Wistrand

Hej klimatvänner!

Året har snart gått och vi kan konstatera att alldeles för lite har gjorts i Sverige och världen för att vända försämringarna av klimat och biologisk mångfald. FN-möten har hållits och vissa små framsteg har gjorts och på många håll gör regeringar, kommuner, företag, organisationer och enskilda en hel del för att bidra med förbättringar. Tyvärr bidrar den nya regeringen inte så mycket i det fallet. I budgeten 2023 minskade anslagen till miljö- och klimatomställning med flera miljarder per år (se analys på naturskyddsforeningen.se).

 

Vår grupp har uträttat en hel del under året som tidigare redovisats: offentliga möten, flera torgmöten med flygbladsutdelning, tal om nya kontakter, namninsamling om koldioxidbudget med 1000 namn överlämnade till kommunledningen och mer därtill.

Och vi fortsätter förstås 2023 med flera offentliga möten under våren på gång, förutom Klimatgruppens månadsmöten:

10/1, 14/2, 7/3, 4/4, 2/5 samt 30/5, dit alla är välkomna.

Vår lokalförening, krets, planerar ett möte vecka 4 tillsammans med bl a Studiefrämjandet med Martin Emtenäs, känd miljöprogramledare i TV.

1/3 har vi ett Klimatsoppa-möte på temat våtmarkens betydelse.

 

Vi hoppas att du överväger att engagera dig i vårt arbete. Du behövs! Prata gärna med oss om vad du kan göra, det finns alltid uppgifter. Alla behöver exempelvis inte synas på gator och torg om det känns ovant eller olustigt. Vi har ibland arbetsgrupper för olika uppgifter, även praktiska i samband med möten, tillverkning av banderoller mm. Varmt välkommen!

Vi kämpar vidare för ett bättre år för miljön och klimatet!

 

Vi önskar alla

God jul & Gott nytt år!

 

Klimatgruppen/

 

Göran Svenningson       Lotta Wistrand

Hej alla på Klimatgruppens mejllista!

Vi välkomnar alla nya namn på listan! Nu är vi över 100 personer här!

Det händer mycket på klimatfronten: FNs COP27 har avslutats med nedslående resultat, enligt forskare och andra. Enda framsteget är att det ska bildas en ekonomisk fond för att ge stöd till de fattiga länder som redan drabbas av klimatförändringarna, ex. de enorma översvämningarna i Pakistan: 1/3 av detta stora land, dubbelt Sveriges storlek och med 225 miljoner invånare, de flesta redan fattiga, översvämmat!!

Det har blivit reaktioner på och kritik av regeringens budgetförslag, med nedskärningar i miljöanslagen under flera år framåt, från miljöorganisationer och forskare.

Vår grupp har genomfört planerade torgmöten: 28/10 med tal och utdelning av flygblad om SNFs syn på den nya regeringens miljöpolitik; 25/11 med satsning på samtal och utdelning blad om vår konsumtion m  h t då pågående Black Friday.

Vi har haft en insändare i KK om lokala Amazon Web Service utbyggnad av sin elproduktion med frågan om ökade koldioxidutsläpp från en redan mycket elintensiv verksamhet. De har svarat i ett brev till oss om en träff där de vill informera oss mer. Vi har begärt ett svar i KK först innan vi vill träffa dem.

Se mötesinbjudan i PDF om möte om bl a klimatfrågan, COP27 mm i Vingåker 7/12. Hör av dig om ev. samåkning.

 

Vi har terminens sista månadsmöte tisdag 6/12, kl 18.00, på Studiefrämjandet, Köpmangatan 3.

Varmt välkommen att delta!

Förslag på dagordning:

-Klimatnytt

-Vi sammanfattar och värderar hösten verksamhet

-Planering av vårens aktiviteter, Klimatsoppa-möten, torgmöten, debattartiklar, påverkansaktiviteter, cykelparad, ev. samarbeten med andra organisationer mm

-Fika

-Övriga frågor

 

Väl mött!

 

Göra Svenningson       Lotta Wistrand

 

Om du inte vill få våra mejlinfon i fortsättning, meddela avsändaren.

undefined

Efter att ha cyklat nästan 830 mil till FN:s klimatmöte i Egypten är Dorothee Hildebrandt, 72, osäker på om hon kommer att få demonstrera på plats. För Kuriren beskriver hon ett auktoritärt värdland, där även fredliga protester riskerar att leda till fängelse.

FN:s årliga klimatkonferens COP (Conference of the parties) har arrangerats på olika platser i världen sedan 1995. I år hålls den 27:e i ordningen i den egyptiska turistorten Sharm el-Sheikh, i nordöstra Afrika. Under två veckor, mellan den 6 och 18 november, ska världsledarna diskutera klimatförändringarna och utvärdera det globala klimatarbetet.

På plats är, förutom många av världens beslutsfattare och ett stort pressuppbåd, även 72-åriga katrineholmaren Dorothee Hildebrandt. Inspirerad av Greta Thunbergs skolstrejker började hon demonstrera för miljön 2019, utanför kommunhuset Gröna kulle.

2021 valde hon att åka till klimatmötet i Glasgow på elcykel. Detta år upprepade hon sin cykelbragd och i söndags kom hon fram till Sharm el-Sheikh i Egypten. Hon är trött efter resan, men ändå nöjd med hur det har gått.

– Överlag har det gått bra, men det blev lite dyrare än jag hade hoppats på. Cykeln har också gett mig lite problem, berättar hon över telefon från Egypten.

Hon förklarar att elcyklar idag inte är gjorda för den sorts resa hon har gjort. De är anpassade för städer – inte för att färdas 8 228 kilometer över landsvägar, öknar och berg. Så några gånger längs vägen har hon tvingats lämna in den på reparation.

– Det är bromsarna som går sönder. Det blir lättare sen på hemvägen, men på vägen hit hade jag inte tid att vänta på reservdelar i flera veckor.

Det var inte heller bara cykeln som satte käppar i hjulet för Dorothee.

– Värmen var också svår vissa dagar. I Turkiet hade jag valt att cykla längs kusten, men de har så höga berg och det var en väldigt lång stigning. Som cyklist fick man inte använda tunneln. Men jag hade inte gett mig av om jag inte trodde att det skulle gå.

Under resans gång har hon dessutom fått en del uppmuntran genom sina Facebook-uppdateringar.

– Det är många där som ger beröm. När jag inte har var glad har de peppat mig, då har jag fått energi att fortsätta.

Hej igen, klimatvänner!

Vad har varit jobbigast?

– Det svåraste har varit att hitta övernattning som jag har råd med. Det gick så mycket tid åt att hitta sovplatser varje kväll. Det hade varit lättare om jag hade haft mer pengar, men som pensionär är det inte så lätt. Jag har också min hyra i Katrineholm att betala.

I Sharm el-Sheikh har priserna på boende dessutom skjutit i höjden på grund av klimatmötet. Dorothees lösning har varit att coachsurfa – alltså att sova över hos privatpersoner. Men hennes första alternativ avbokades abrupt på grund av en familjeangelägenhet.

– Till slut hittade jag hon jag bor hos nu. Det är perfekt, vi kan prata tyska med varandra och hon är väldigt trevlig.

Språkbarriären under resan har hon annars tacklat genom att ha med sig en bilderbok med avbildningar av relevanta ord, till exempel toalett.

– Många pratade inte engelska alls, då fick jag peka på bilderna. Jag tog med den för säkerhets skull, den har hängt med på många resor.

Vad händer nu när du är framme?

– De hade lovat att man skulle få demonstrera här, annars hade jag ju inte åkt hit. Men det verkar bara vara på ett särskilt område och ingen verkar veta exakt var det är. Det är väldigt komplicerat, de har verkligen sett till att det inte ska synas några demonstranter.

Hon vet att det finns en mobil-app för officiell information, men hon har hört att den avlyssnar ens telefon efter tecken på brottslighet.

– De har satt folk i fängelse redan som släppts efter något dygn. Jag är väldigt försiktig, jag går inte runt med slagord och det är ingen som har stannat mig än. Men det är lite obehagligt, trafikpoliserna har en slags mask över ansiktet så man ser inte hur de ser ut.

Människorättsorganisationen Human rights watch beskriver Egypten som ett auktoritärt styre och enligt Amnesty international har omkring 150 personer fängslats under de senaste veckorna i samband med fredliga protester. Men det har inte avskräckt Dorothee Hildebrandt.

– Håller man sig till det anvisade området borde det gå bra, jag vet bara inte om jag kommer att hitta det. Det är tråkigt att man har mötet i ett land utan åsiktsfrihet. Jag hade läst att det skulle vara fritt att demonstrera, jag hade nog inte åkt om jag visste att det var så här illa.

Men hon har inga tankar på att ge sig av tidigare än planerat.

– Jag ska stanna tills det är slut. Nu försöker jag göra mitt bästa när jag är här.

Kommande möten:

28/10 Torgmöte på Strömplan (vid Systemet) kl. 15-16.30 (samling 14.40).

1/11   Månadsmöte kl. 18.00 – ca 20.00, Studiefrämjandet, Köpmangatan 3.

 

Sen sist har vi haft det offentliga mötet om klimatpsykologi (40 åhörare; referat i Kuriren 221018) på Ängeln och kommit igång med studiecirkeln på samma tema (10 deltagare) på Studiefrämjandet. Kuriren har haft en artikel om koldioxidbudget med rubriken ”År 2025 spricker koldioxidbudgeten för Katrineholm”, där Anna Ridell i vår grupp uttalade sig (221019). Vi når ut genom våra aktiviteter!

Om du vill veta mer om koldioxidbudget, se i Nyhetsbrevet nedan om konferens (även via Zoom) 15-16/11.

 

Vi har alltså torgmöte på fredag 28/10 med tema skogen samt om SNFs syn på regeringens tänkta klimat/miljöpolitik. Vi har tal, delar material m m. Kom gärna dit och hjälp till. Ju fler aktiva vi blir desto större möjlighet att nå ut och växa än mer samt, inte minst,  bli starkare i vår opinionspåverkan.

Dagordning för månadsmötet 1/11:

-klimatnytt

-rapporter, uppföljning

-planering av aktiviteter

-insändare, debattartiklar

-övriga frågor

 

Viktigt att notera: COP 27 FNs klimatförhandlingsmöte 6 – 18 nov i Sharm el-Sheik.

 

Varmt välkommen till våra möten! Vi behöver dig – du behöver oss!

 

Göran Svenningson         Lotta Wistrand

 

OBS, meddela avsändaren om du inte länge vill få vårt mejlinfo.

Årets viktigaste transport och energikonferens eComExpo Summit

Fredag 2 december 2022 samlas företrädare för transport- och energibranschen för att möta klimatomställningens stora utmaningar. Tillsammans ska de leverera konkreta förslag till berörda politiker.

Det finns mängder av färdplaner och handlingsplaner. Men hur passar bitarna ihop, vad bromsar utveckling och vem tar ansvaret? Dessa frågor är utgångspunkten för eComExpo Summit i Göteborg.

För första gången möts representanter från energi- och transportbranschen med ett tydligt mål – att nå klimatmålen för de båda sektorerna. Det är unikt.

Vill du vara med? Vi har ett begränsat antal åhörarbiljetter. Konferensen pågår samtidigt som elbils- och solelmässan eCarExpo. En entrébiljett ger tillträde till båda arenorna. Läs mer om konferensen här!

Programöversikt

Pass 1
Konferensen startar med en insiktsdel som är öppen för alla deltagare från eComExpo Summit och eCarExpo. Medverkar gör bland annat Fossilfritt Sverige, Klimatpolitiska rådet, Elektrifieringskommissionen, Energimyndigheten och representanter från svensk forskning.

Pass 2
Eftermiddagen fortsätter med en sluten workshop med företrädare från transport- och energisektorn.

Pass 3
Dagen avslutas med en sammanställning från workshopen som är öppen för både media, publik och deltagare.

Information

Datum: Fredag 2 december
Tid: Kl. 09:00–16:00
Plats: Svenska Mässan Göteborg

Frågor besvaras av anna.fagersten@elife.se

 

 

 

 

 

24 okt 2022    Nyhetsbrev från KlimatSverige

 

 

Den nya regeringen vill skrota Miljödepartementet och föra frågorna till Näringsdepartementet. Hur ska dom klara klimatförhandlingarna under COP 27 i Egypten, COP 25, biologiska mångfaldsförhandlingarna COP 15 i Kanada, EU:s klimatpolitiska agenda? Sveriges klimatpolitiska ramverk, de svenska miljömålen och GDG-målen? Inom miljörörelsen vet man att det behövs en klimatpolitik som inte bara handlar om energifrågor utan om samhällets omställning i bred bemärkelse och utan dröjsmål. 

Skicka in era organisationers kommande aktiviteter till kontakt@klimatsverige.se inför kommande publiceringar. Vi skickar normalt sett ut vårt nyhetsbrev en gång/månad. Nästa publicering blir i slutet av november. Sprid gärna vidare! Följ oss också i våra andra kanaler:

www.klimatsverige.se
www.facebook.com/klimatsverige
www.instagram.com/klimatsverige
www.twitter.com/klimatsverige

Lör 12 nov KlimatSveriges nätverksmöte under COP 27

Traditionsenligt har KlimatSverige ett nätverksmöte i anslutning till årets klimat-COP. Som tidigare år hålls mötet i Immanuelskyrkan i Stockholm. Möteslokal är Congressen, obs ingång från Birger Jarlsgatan 61b. Lördag 12 nov kl 13- 17 el. 18.

På programmet finns förutom forskarföreläsning, direktkontakter med delegater på plats på COP 27 i Sharm El -Sheik, Egypten. Kontakt med ungdomsdelegater och forskare. På programmet även workshops som leds av olika nätverksorganisationer som också informerar om aktuella aktiviteter. Uppdateringar och mer information läggs upp på KlimatSveriges webbplats och här. Nätverksmötet är gratis och öppet för alla. Välkomna!

26 okt – Föreläsning i Uppsala: Den förnybara energin i det framtida svenska energisystemet

Den 26 oktober klockan 18:00 – 20:00. Uppsala stadsbibliotek, Mallas sal.
Arrangörer: Klimataktion, Naturskyddsföreningen och ABF. Lennart Söder, professor i elkraftsystem på KTH, föreläser om aktuellt energiläge, en tänkt dubblad elanvändning, vätgasens roll, priser för vind- och solkraft, risk för elbrist med mera. Staffan Gunnarsson, energirådgivare Uppsala kommun, ger ett lokalt perspektiv.

Lör 29 okt Ekodagen på Halmstads stadsbibliotek

Kl 11.30 – 16.00 Föreläsningar på Hallandsscenen: Demokratisoppa, Från klimatångest till handling, Bibliotekspodden möte klimatpsykolog Frida Hylander. Klädbyte, campingslöjd, invigning av landshövdingen mm. Samarr. lokala organisationer. Mer info här.

8 – 29 november Webbkurs för klimatinspiratörer

Med den här utbildningen får du en grund för att prata om klimatkrisen och bli en inspiratör för omställning. Materialet och arbetssättet kan användas i träffar med goda vänner eller tjocka släkten, i ett föredrag på ortens bibliotek, på arbetsplatsen, eller i en studiecirkel. Vi erbjuder ett studiecirkelmaterial som du kan använda och som bygger på kursen du gått.

Kursen innehåller tre delar och berör områdena klimatvetenskap och klimatpolitik (del 1), klimatpsykologi och pedagogik (del 2), samt vad vi som individer kan göra tillsammans för klimatet (del 3). Kursen hålls under fyra tisdagskvällar den 8, 15, 22 och 29e november klockan 18:30 – 20:30. Kursen hålls via Zoom. Deltagaravgift: Valfri avgift från 150 kr, skolelever, studenter och medlemmar går gratis. Information om betalning skickas ut innan kursstart. Arrangörer: ABF och Klimataktion. Läs mer och anmäl dig här.

Lör 12 nov heldagskurs i Folkets Hus  Sundbyberg för klimatinspiratörer. 

Innehåll samma som ovan, mer info och anmälan här.

15-16 nov Co2-budget 2022 – konferens i Uppsala

Forskningen, civilsamhället och kommuner möts för att diskutera koldioxidbudgetar, en metod för att på vetenskaplig grund åstadkomma, styra, åskådliggöra och skynda på utsläppsminskningar som uppfyller Parisavtalet. Konferensen vill vara en plats där föregångare kan mötas för att tillsammans skapa och dela kunskap. Ur programmet: Kevin Anderson Manchester University, Isak Stoddard Uppsala Universitet, Katarina Axelsson Stockholm Environment Institute, Lina Hanell Språkrådet, Mikael Malmeus IVL. Samt medverkande från regioner, kommuner och civilsamhället. Plats: Humanistiska teatern i Uppsala, och på zoom. Arr: Cemus Uppsala Universitet, Klimatsekretariatet, Klimatriksdagen, Uppsala kommun m fl. Biljetter, program och anmälan här.  Här kan du hitta inspelningar från föregående års Co2-konferens.

COP 27 FNs klimatförhandlingsmöte 6 – 18 nov i Sharm el-Sheik

Information och löpande uppdateringar om COP-konferensen på FN:s hemsida och värdlandet Egyptens.

We Don’t Have Time: Climate Hubs – dagliga program i anslutning till COP 27 

Den globala digitala plattformen och organisationen We Don´t Have Time kommer att närvara och sända från klimatmötet i Egypten 8 – 17 november, med lokala hubbar i Washington DC, Nairobi och i Stockholm. Anmäl dig för att få en gratisplats i Stockholm till olika programpunkter eller följa digitalt, se information och anmälan. Andra miljöorganisationer inbjuds att arrangera egna side-event under en hel dag och kväll genom att bli så kallad dagspartner. Vid intresse för samarbete, kontakt: asa.sandberg@wedonthavetime.org

Helgen 3 – 4 dec Schysst jul på ABF Stockholm

Sveavägen 41 kl 10 – 16 lör och till 15 på sön. För sjunde året i rad bjuder Svalorna Latinamerika in till Stockholms schysstaste julmarknad. Här erbjuds mer än rättvisemärkta och ekologiska julklappar. Genom att köpa dina julklappar här stöttar du organisationer och företag som arbetar med mänskliga rättigheter och miljöfrågor. En samlingsplats för oss som vill göra mer och stötta de som arbetar för att göra världen mer rättvis. Mer info här. Organisationer och företag som vill sälja eller ställa ut kan fortfarande anmäla intresse.

Lördagar för klimatet på Medborgarplatsen i Stockholm kl 12-13

Vi ses varje lördag för att informera förbipasserande om klimatkrisen och värva fler till klimatrörelsen. Efteråt äter de som vill en bit mat tillsammans på Söder Expresso söderhallarna. Tid och plats: Medborgarplatsen kl 12-13. Läs artikel i tidningen Syre.

Living Planet Report 2022 

WWF gör en Living Planet Report för världen vartannat år. De fakta som presenteras i årets rapport är tydliga. Den press som naturen utsätts för driver på en eskalerande naturkris. 69% av alla arter ryggradsdjur har försvunnit sedan 1970. Förändrad markanvändning och klimatförändringarna är de största bovarna. Krisen undergräver naturens förmåga att tillhandahålla tjänster som mänskligheten är beroende av, inkl att anpassa oss till klimatförändringar. Läs mer och ladda ner rapporten här.

Provprenumerera på Miljömagasinet

En grön veckotidning som utkommer en gång i veckan. Ägs av ett stort antal ideellt engagerade personer och föreningar, har presstöd sedan 42 år tillbaka. Politiskt, fackligt och religiöst obunden sedan år 2000. Vill stärka samverkan mellan organisationer och påverka i miljöfrågorna. Miljömagasinet har bett KlimatSverige sprida erbjudandet om provprenumeration 10 veckor för 70 kr. Kontakta sofie.bjorck@miljomagasinet, eller ring 08-640 82 80.

———————————-
Hälsningar från Samordningsgruppen och Kommunikationsgruppen i nätverket KlimatSverige

Stöd KlimatSverige!

Swish: 123 132 07 61
Bankgiro: 377-4429 (Klimataktion Stockholm) Ange: KlimatSverige

Här hittar du våra anslutna nätverksorganisationer.

www.klimatsverige.se
www.facebook.com/klimatsverige
www.instagram.com/klimatsverige
www.twitter.com/klimatsverige

 

 

Copyright © 2022 Klimatsverige, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in via our website.Our mailing address is:Klimatsverigec/o LindbladSedelv 29Järfälla17567SwedenLägg till oss i din adressbokWant to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

 

 

 

 

 

 

 

Vill du inte längre få mejl från Klimatgruppen, hör av dig till webbmaster.