KLIMAT

KLIMATGRUPPEN PUBLICERAR HÄR VÅRA KLIMATINSATSER !

Här kan ni se klimatgruppens facebook och instagram

 

Från klimatgruppen:

Hej klimatvänner!

Välkommen nya personer på vår maillista!

Det var ett tag sedan! Hoppas alla haft en bra sommar trots alla tecken på fortsatt klimatförsämring världen runt. Det är förstås illavarslande och manar oss till kraftfullare opinionsyttringar och påtryckningar på makthavare av alla slag, Det är nog endast en kraftfull folkrörelse som kan fixa det! Texten nedan förstärker ytterligare detta.

 

”Två opinionsundersökningar om svenskarnas syn på klimatomställningen har nyligen presenterats: Novus har på uppdrag av Fossilfritt Sverige gjort ”Kunskapsglappet – svenskarnas kännedom om klimatomställningen” som bland annat visar att varannan svensk tror att målsättningen om att Sverige ska vara fossilfritt 2045 kommer att påverka dem negativt. SOM-institutet har gett ut den årliga rapporten ”Den svenska miljö- och klimatopinionen” som bland annat visar att färre än tidigare tycker att klimatfrågorna tillhör de viktigaste samhällsfrågorna. När andra frågor tar stort fokus i samhällsdebatten har förtroendevalda i kommunerna en viktig roll att hålla frågorna högt på agendan, och hålla uppe takten i omställningen.” (klimatkommunerna.se)

 

 

Ti 26/9 Månadsmöte på Studiefrämjandet, kl 18 – ca 20. Öppet för alla intresserade.

Förslag på dagordning:

-klimatnytt

-rapporter

-planering: miljövänliga veckan 2-8/10, klimatfika 12/10, torgmöte 20 eller 21/10, kommunens förslag på Framtidsplan 2050,

möte med Martin Emtenäs om biologisk mångfald, mänsklig enfald 17/10

-hur nå ungdomar, yngre vuxna?

-insändare, debattartikel

-övriga frågor

 

Vi hörs/ses!

 

Göran Svenningson         Lotta Wistrand

 

 

Ni har kanske hört/läst om Dorothee Hildebrandt, deltagare i vår klimatgrupp, och hennes färd på elcykel genom Europa till COP26-mötet i Egypten i höstas. Hon avvaktade hemfärden genom ett vintrigt Europa men har nu kommit hem till Katrineholm. En mycket engagerad och modig handling!! Hjärtligt välkommen hem, Dorothee!!

 

Vi hoppas att än fler sluter upp i vår kamp för ett bättre klimat, alla behövs, alla kan göra något!!

Vi ses!

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni har kanske hört/läst om Dorothee Hildebrandt, deltagare i vår klimatgrupp, och hennes färd på elcykel genom Europa till COP26-mötet i Egypten i höstas. Hon avvaktade hemfärden genom ett vintrigt Europa men har nu kommit hem till Katrineholm. En mycket engagerad och modig handling!! Hjärtligt välkommen hem, Dorothee!!

 

 

undefined