LISSTORPSÄNGEN

Slåtterängen Lisstorp

Föreningen bedriver sedan 1990 traditionell slåtter med lie och räfsa på slåtterängen vid Lisstorp, några kilometer söder om Forssjö.

Det känns inspirerande både att bevara denna gammaldags hävdformen men också att bevara och sprida hantverket som det är att slå med lie. På våren skall ängen också ”fagas” vilket är detsamma som att vårstäda. Man rafsar bort eventuellt fjolårsgräs, löv och nedfallna grenar.

Slåtterängen är den naturtyp som hyser flest örter, fler än betesmarken därför att vissa örter är känsliga för avbetning eller är ettåriga och beroende av att växa upp och släppa nytt frö.

På Lisstorpsängen finns ca 200 olika örter vilket är imponerande för en yta på knappt en hektar. Här växer bl a vanligare örterna loppstarr och ängsstarr. I högsommartid är ängen ett blomsterparadis med riklig blomning av daldockor, orkidéer, darrgräs och jungfrulin.